Cốc nguyệt san Fee2

sáng tạo – dễ chịu – thân thiện với môi trường

Cơ địa mỗi phụ nữ là khác nhau nên chúng tôi đã sản xuất ra 2 loại cốc có độ mềm mại khác nhau. Mỗi loại lại có 2 size giúp đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn chọn cốc tại: https://feecup.vn/chon-coc-cho-ban

sale
890.000 750.000

Sử dụng cho:
– Phụ nữ có cơ sàn chậu tốt.
– Phụ nữ chưa sinh và 30 tuổi trở xuống.

Cốc nguyệt san Fee2 được cải tiến để khắc phục hoàn toàn các nhược điểm của các cốc nguyệt san hiện có. Đã được phòng Sáng Chế và Thương Hiệu của CHLB Đức cấp bằng sáng chế độc quyền.

Cốc được làm từ 100% silicon y tế loại tinh khiết nhất, không có chất tạo dẻo, dioxin và formaldehyde. Đã được cấp chứng nhận USP6, ISO10993 và BfR của Cộng Hòa Liên Bang Đức.

Xuất xứ: Cộng Hòa Liên Bang Đức

sale
890.000 750.000

Sử dụng cho:
– Phụ nữ có cơ sàn chậu tốt.
– Phụ nữ đã sinh hoặc từ 30 tuổi trở lên.

Cốc nguyệt san Fee2 được cải tiến để khắc phục hoàn toàn các nhược điểm của các cốc nguyệt san hiện có. Đã được phòng Sáng Chế và Thương Hiệu của CHLB Đức cấp bằng sáng chế độc quyền.

Cốc được làm từ 100% silicon y tế loại tinh khiết nhất, không có chất tạo dẻo, dioxin và formaldehyde. Đã được cấp chứng nhận USP6, ISO10993 và BfR của Cộng Hòa Liên Bang Đức.

Xuất xứ: Cộng Hòa Liên Bang Đức

sale
890.000 750.000

Sử dụng cho:
– Phụ nữ có cơ sàn chậu trung bình và yếu.
– Phụ nữ chưa sinh và 30 tuổi trở xuống.

Cốc nguyệt san Fee2 được cải tiến để khắc phục hoàn toàn các nhược điểm của các cốc nguyệt san hiện có. Đã được phòng Sáng Chế và Thương Hiệu của CHLB Đức cấp bằng sáng chế độc quyền.

Cốc được làm từ 100% silicon y tế loại tinh khiết nhất, không có chất tạo dẻo, dioxin và formaldehyde. Đã được cấp chứng nhận USP6, ISO10993 và BfR của Cộng Hòa Liên Bang Đức.

Xuất xứ: Cộng Hòa Liên Bang Đức

sale
890.000 750.000

Sử dụng cho:
– Phụ nữ có cơ sàn chậu trung bình và yếu.
– Phụ nữ đã sinh hoặc từ 30 tuổi trở lên.

Cốc nguyệt san Fee2 được cải tiến để khắc phục hoàn toàn các nhược điểm của các cốc nguyệt san hiện có. Đã được phòng Sáng Chế và Thương Hiệu của CHLB Đức cấp bằng sáng chế độc quyền.

Cốc được làm từ 100% silicon y tế loại tinh khiết nhất, không có chất tạo dẻo, dioxin và formaldehyde. Đã được cấp chứng nhận USP6, ISO10993 và BfR của Cộng Hòa Liên Bang Đức.

Xuất xứ: Cộng Hòa Liên Bang Đức